UE

Parp

MOA  realizuje projekt w ramach Działania 5.4.1  „Wsparcie na uzyskanie/realizacje ochrony własności przemysłowej”


nr umowy: UDA-POIG.05.04.01-30-004/11-00


oraz


nr umowy: UDA-POIG.05.04.01-30-051/13-00


 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki – Inwestujemy w Twoją przyszłość


 

Zapytanie ofertowe – opracowanie zgłoszenia patentowego  – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe – opracowanie wstępnego orzecznictwa wynalazku – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe – analiza marketingowa – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe -analiza techniczna – nabór zakończony
 

ParpDOTACJE NA INNOWACJEMOA  realizuje projekt  pt.: „Rozwój eksportu w firmie MOA Marek Maciuba, Wojciech Łanecki Spółka Cywilna”


w ramach Działania 6.1 – “Paszport do eksportu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki – Inwestujemy w Twoją przyszłość


 nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-30-092/13-00


 

Zapytanie ofertowe – Zabudowa stoiska Architects at Work w Paryżu – nabór zakończony

Zapytanie ofertowe – przygotowanie próbek – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe – Zabudowa stoiska Architects at Work w Zurichu

 

Zapytanie ofertowe – Zabudowa stoiska Architects at Work w Kortrijk – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe – Zabudowa stoiska Architects at Work w Londynie – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe – Zabudowa stoiska R+T  STUTTGART- nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe – przygotowanie wizualizacji – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe – rozbudowa strony internetowej – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe – przygotowanie próbek – nabór zakończony

 

Zapytanie ofertowe uszczegółowienie – zakup bazy architektów – nabór zakończony